Μεγάλη αντοχή λειτουργίας και για τουλάχιστον 5 έτη - Solar Skin

Go to content

Main menu:

Μεγάλη αντοχή λειτουργίας και για τουλάχιστον 5 έτη

Προϊόν
Η μεγάλη αντοχή λειτουργίας του SOLAR-SKIΝ οφείλεται στον ισχυρό ομοιοπολικού δεσμού (της τάξεως των 230 KJ/mol) που αναπτύσσει η επικάλυψη με το υπόστρωμα. Αυτό σημαίνει ότι το επικαλυπτικό φιλμ μοιράζεται ηλεκτρόνια με μόρια από το ίδιο το γυαλί, με αποτέλεσμα να γίνεται μέρος του γυαλιού. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί είναι έως και 20 φορές ισχυρότεροι από τους δεσμούς υδρογόνου και τις ασθενείς δυνάμεις VanderWaals, οι οποίες συνήθως εξασκούνται σε κοινές επικαλύψεις αδιαβροχοποίησης. Μετά την εφαρμογή της επικάλυψης, η επιφάνεια του πάνελ καθίσταται υδρόφοβη με αρχική γωνία επαφής τις 108°. Αυτή μειώνεται κατά 20% μετά από περίπου 15.000 κύκλους καθαρισμού, που ισοδυναμεί με τελική γωνία επαφής μεταξύ 84° και 88°. Όμως, ακόμα και μετά από τέτοια μείωση, αυτή εξακολουθεί να είναι υψηλότερη ή περίπου αντίστοιχη της αρχικής γωνίας επαφής (συνήθως μεταξύ 80° και 90°), η οποία επιτυγχάνεται από τα περισσότερα αντι-ανακλαστικά φιλμ της αγοράς. 
Με άλλα λόγια, ο συνδυασμός αντι-ανακλαστικών και αυτο-καθαριζόμενων ιδιοτήτων μπορεί να ακούγεται ελκυστικός, αλλά τα πραγματικά οφέλη που προκύπτουν για τη μετάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας διαμέσου των πάνελ είναι μάλλον διφορούμενα, ειδικά αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι, κάποιες φορές, οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ρύπανσης των πάνελ, είναι υψηλότερες από τις απώλειες λόγω ανάκλασης, είτε λόγω ανομοιόμορφης σκίασης, είτε λόγω ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που είναι αυτά εγκατεστημένα.

Το  SOLAR-SKIΝ™ διατείθεται με εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε ετών απο την ημέρα εφαρμογής του και έως 15.000 κύκλους καθαρισμού.
Back to content | Back to main menu