How Solar-Skin Works - Solar Skin

Go to content

Main menu:

How Solar-Skin Works

Πληροφορίες
Αναλυτική εξήγηση της δράσης του SOLAR-SKIΝ

Αν εξετάσουμε τη δομή ενός τυπικού φωτοβολταϊκού πάνελ σε τομή, θα διαπιστώσουμε ότι τα διάφορα στρώματα έχουν τις δικές τους οπτικές ιδιότητες και επηρεάζουν το εισερχόμενο φως με διαφορετικό τρόπο το καθένα.
Solarskin glass
Το πώς το φως αλληλεπιδρά με ένα πάνελ εξαρτάται από το μήκος κύματος και τη γωνία πρόσπτωσης. Μπορούμε, γενικά, να διακρίνουμε τις εξής βασικές περιπτώσεις διάδοσης του φωτός σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ:
  1. Οι ηλιακές ακτίνες ανακλώνται χωρίς διάδοση.
  2. Οι ακτίνες διαδίδονται στη διεπιφάνεια αέρα-γυαλιού και απορροφώνται διαμέσου του γυαλιού..
  3. Οι ακτίνες ανακλώνται στη συμβολή γυαλιού-θύλακα και εν συνεχεία, είτε ανακλώνται εκ νέου προς το εσωτερικό, είτε διαδίδονται στον αέρα.
  4. Ιδανική κατάσταση: Οι ακτίνες απορροφώνται τελείως από τα ηλιακά κύτταρα.
  5. Οι ακτίνες ανακλώνται στη συμβολή θύλακα-ηλιακού κυττάρου.
  6. Οι ακτίνες απορροφώνται στο οπίσθιο κάλυμμα ή ανακλώνται από αυτό.
Είναι φανερή η σημασία που έχει για την ομαλή λειτουργία του πάνελ η διάδοση του φωτός διαμέσου του προστατευτικού γυαλιού χωρίς εμπόδια, αλλά κυρίως η αποφυγή της περίπτωσης 1, κατά την οποία το φως δε διαδίδεται καθόλου στο γυαλί. Το SOLAR-SKIN,  αφενός ενισχύει τις αντι-ανακλαστικές ιδιότητες του πάνελ, λόγω του ομοιόμορφου προφίλ μικροτραχύτητας που αναπτύσσει σε αυτό και, αφετέρου, βοηθά στην απρόσκοπτη διάδοση του φωτός διαμέσου του γυαλιού, επειδή η επιφάνειά του διατηρείται πιο εύκολα καθαρή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού πάνελ και η συνεχής διατήρησή της στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε βάθος χρόνου.
Αρχή λειτουργίας και τρόπος δράσης
Η βασική ιδιότητα που προσδίδεται στο γυαλί με το SOLAR-SKIN είναι ότι αποτρέπεται η σταθερή πρόσδεση (ή πρόσφυση) των ρύπων πάνω στο υπόστρωμα, επειδή δημιουργεί ένα αόρατο φράγμα πάχους το πολύ 100 νανομέτρων πάνω στην επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι μια οποιαδήποτε δύναμη που προκαλεί απόξεση ή εκτριβή μπορεί να απομακρύνει τους ρύπους ευκολότερα.
Όταν η δύναμη αυτή είναι το νερό της βροχής (ή του συνεργείου καθαρισμού), τότε απομακρύνονται άμεσα όλοι οι ανόργανοι ρύποι, αφού το νερό διαλύει μόνο ανόργανους ρύπους και όχι οργανικούς. Οι ανόργανοι ρύποι (οξείδια και άλλα είδη ανόργανων ρύπων) αποτελούν την πλειοψηφία των ρύπων.
Η βροχή όμως, εκτός από τη διαλυτική ικανότητα που έχει το νερό, ασκεί και μηχανική τάση. Συνεπώς, όσο πιο δυνατή είναι η βροχή, τόσο καλύτερος είναι ο καθαρισμός των πάνελ μετά την εφαρμογή του SOLAR-SKIN  Η κλίση δε επιβοηθά ακόμα περισσότερο το φαινόμενο, καθώς το νερό συμπαρασύρει με μηχανική τάση τους ρύπους έξω από την επιφάνεια. Η μηχανική ορμή της βροχής συμπαρασύρει εκτός από τους ανόργανους και τους οργανικούς ρύπους, που κανονικά θα χρειάζονταν ειδικά καθαριστικά.

Σε περίπτωση ανομβρίας, με πλύσιμο με νερό της βρύσης, ακόμα και χωρίς κάποιο καθαριστικό, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καθαρίσει πανεύκολα τα πάνελ ξέροντας ότι θα καθαρίσει σίγουρα το 100% των ανόργανων ρύπων και το 95% των οργανικών ρύπων. Ομοίως, το συνεργείο καθαρισμού θα κάνει συντομότερα τη δουλειά με ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Χωρίς το SOLAR-SKIN, όμως, είναι εντελώς αδύνατο να επιτευχθεί καθαρισμός σε τόσο υψηλό βαθμό.


Solar Skin Nanotechnology Seft Cleaning & protection of PV 2
Στη χημεία των επιφανειών, πριν πραγματοποιηθεί η χημική αντίδραση μιας ουσίας με το υπόστρωμα, υπάρχουν δύο στάδια: η φυσική προσρόφηση πρώτα (η οποία αναπτύσσει ασθενείς ελκτικές δυνάμεις) και η χημική ρόφηση στη συνέχεια (η ισχυρή μορφή πρόσφυσης). Φανταστείτε ένα ρύπο που προσροφάται, όπως όλοι οι ρύποι, σε πρώτη φάση φυσικά και όχι χημικά, στην επιφάνεια ενός πάνελ. Με το SOLAR-SKIN ακόμα και ένας άνεμος αρκεί να τον απομακρύνει.
Αν ο ρύπος παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα πάνω στο πάνελ (από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι κάποιες ώρες), αναπόφευκτα θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο, που είναι η χημική ρόφηση. Αυτό συμβαίνει, μόνο όταν δεν έχει εφαρμοστεί το SOLAR-SKIN  με αποτέλεσμα, ανάλογα με τις συνθήκες και τον τύπο του ρύπου, να δυσκολεύει από αρκετά έως πολύ ο καθαρισμός, χωρίς να επιτυγχάνεται ΠΟΤΕ τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού. Με το SOLAR-SKIN  όμως, η χημική ρόφηση αποτρέπεται εντελώς και οι ρύποι είτε λόγω βαρύτητας κατρακυλάνε στην κεκλιμένη επιφάνεια και πέφτουν στο έδαφος είτε παραμένουν προσωρινά επικαθήμενοι στην επιφάνεια, μέχρι να φυσήξει ένας δυνατός άνεμος ή μέχρι να βρέξει ή μέχρι να έρθει το συνεργείο καθαρισμού και να τους απομακρύνει εύκολα με σκέτο νερό. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα απλό φυσικό φαινόμενο.

Back to content | Back to main menu