Διατήρηση της ιδανικής τραχύτητας του γυαλιού για μέγιστη απόδοση - Solar Skin

Go to content

Main menu:

Διατήρηση της ιδανικής τραχύτητας του γυαλιού για μέγιστη απόδοση

Προϊόν
Κάτι που γνωρίζουν ίσως λίγοι, είναι ότι το γυαλί που προστατεύει τα ημιαγώγιμα στοιχεία του φωτοβολταϊκού έχει υποστεί θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης και, ανάλογα με τον κατασκευαστή, το πάχος του διαφέρει· συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3mm και 6mm. Διαφορετικές είναι, επίσης, και οι απώλειες που οφείλονται στην ανάκλαση. Παγκόσμιες έρευνες έχουν αποδείξει ότι, δίνοντας μια συγκεκριμένη τραχύτητα στο γυαλί, οι απώλειες ανάκλασης μειώνονται, αλλά η αύξηση της μέσης διαδρομής που διανύει η ακτίνα αυξάνεται, οπότε αντίστοιχα αυξάνονται και οι απώλειες απορρόφησης.
Επομένως, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο στο ανάγλυφο του γυαλιού (δηλαδή ένα ιδανικό επίπεδο τραχύτητας), η διατήρηση του οποίου εξασφαλίζει μια μέση ετήσια αύξηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού τουλάχιστον 8%. Η υφή του αναγλύφου αυτού, το οποίο μικροσκοπικά συνήθως έχει τη μορφή ανεστραμμένων πυραμίδων, κυμάτων ή πυραμιδοειδών αυλάκων, σιγά-σιγά καταστρέφεται λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, αποξεστικών μέσων και απορρυπαντικών κατά το καθάρισμα και άλλων παραγόντων που προξενούν σταδιακή φθορά του ανάγλυφου της επιφάνειας.
Η καινοτόμος προετοιμασία της γυάλινης επιφάνειας του ηλιακού πάνελ κατά την εφαρμογή του SOLAR-SKIΝ εξασφαλίζει τη διατήρηση αυτού του αναγλύφου, ενώ η τελική επικάλυψη το προστατεύει για τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας έτσι επιπρόσθετα το όφελος που προκύπτει από τη σταθεροποίηση της καλής λειτουργίας του.

Back to content | Back to main menu